Bir Neslin İnşaası

Gelecek nesili inşaa edersek gelecek nesilleri inşaa ederiz düşüncesi ile çıktığımız bu yolda gelecek neslin büyükleri olan evlatlarımıza Kur’an-ı Kerim ve Arapça bata olmak üzere İslami ilimler eğitimi vererek İslamın doğru anlanması ve yaşanması noktasında eğitim faaliyetleri yürütüyoruz.

İlim her müslümanın hakkı

Bir müslümanın hayatının temel taşının ilim olduğunun bilinciyle, mesafe gözetmeksizin Allah’ın emirlerini tebliğ etmeyi hedefliyoruz. Yüreği İslam ilmi ile aydınlanan bireyler tüm dünyaya iyilikler ve hayırlar getirecek.

Geleceği inşa etmek için…

Bugün yetiştirdiğimiz bir talebe gün gelecek yüzlerce talebenin hocası olacak, bugün ektiğimiz iyilik tohumları gün gelecek tüm dünyayı saracak. Hiçbir gayretimizin boş yere olmadığını biliyor, sağlam temeller atarak İslam’ın yarınlarına hizmet etmeyi hedefliyoruz.

Kurumsal şeffaflık

Hayallerimizin büyük, sorumluluklarımızın da ağır olduğunun bilincindeyiz. Gönülleri bizimle atan, dualarıyla ve hayırlarıyla desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimizin emanetlerine hakkıyla sahip çıkacağız. Vazifemiz bizlere emanet edilen her bir zerrenin hesabını, önce Allah’a sonrada bizlere güvenenlere hakkıyla verebilmektir.