Kur’an-ı Kerim Hediye Ediyorum

Afrika’da hafızlık eğitimi yapmak için medreselerde eğitim gören ilim talebelerine yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim götürüyoruz. Siz de bir Kur’an-ı Kerim hediye ederek gelecek nesillerin yüce kitabımızı okuyarak öğrenmesine vesile olabilirsiniz.

kuran hediye ediyorum

Afrika Kur’an-ı Kerim Hediyesi

Afrika’da açlık yoksulluğa rağmen ilim yolunda gayret gösteren geleceğin hafızlarına yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi hediye ediyoruz. Bölgede yaşanan kuraklık ve yoksulluk nedeni ile Kur’an eğitiminde zorluklar yaşayan yavrularımıza Kur’an hediye ederek bu hayra ortak olabilir amel defterinize bu hayrı yazdırabilirsiniz. Bir Kur’an-ı Kerim hediyesi 125 Tl’dir.

kuran i kerim bagisi

İmâm-ı Ğazâlî hazretleri ilmin hâmili olan kimseleri mücahidlere benzetmiş ve bu durumu şöyle açıklamıştır:

“İlim taşıyanlar, aynen İslâm devletinin hudutlarını bekleyen askerlere benzerler. Tıpkı Allah yolunda savaşan ve nöbet tutan gaziler gibidirler. Bu gazilerin bir kısmı muharebe meydanlarında harp eder, bir kısmı ise harp edenlere yardımcı olur. Bir kısmı muhariplere su taşır, bir diğer kısmı ise ordunun ağırlığını; yani hayvanlarını ve yiyeceklerini bekler. Bunların hiçbiri i‘lâ-yi kelimetullâhtan ayrılmadıkça, cihâd sevabından mahrum olmazlar.”

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri bir mektubunda talebelere yardım etmenin önemi hakkında şu hususları beyan etmiştir:

“İlim talebelerine ve tasavvuf ehline sarf ve harcamak üzere, bir miktar para gönderdiğinizi yazıyorsunuz. Mektubunuzda ilim talebelerini tasavvuf ehlinin üzerine takdim etmeniz çok güzel oldu. Değer bakımından gerçekten böyledir. Zahir, bâtının unvanı olduğuna hükmedilir. Bâtında da bu cemaatin (yani ilim talebelerinin tasavvuf ehlinin üzerine) takdim edilmesini ümit ederiz. (Ne güzel buyurmuşlar) “Ve her kabın içinde bulunan şey dışarıya sızar.“

Neden Kur’an-ı Kerim Projesi

Afrika’da yaşanan fakirlik ve olumsuzluklar nedeniyle hafızlık eğitimi görmeye gayret eden yavrularımız luh adı verilen tahtalar aracılığı ile Kur’an öğrenmeye çalışmakta, siz de bir Kur’an hediye ederek onların eğitimine katkıda bulunabilir ve geleceğin hafızlarının yetişerek karanlığı aydınlatmasına vesile olabilirsiniz. Bir Kur’an-ı Kerim hediyesi 125 Tl’dir.