Kurban Bağışı

“Her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (el-Hac, 22/34).

Kurban, paylaşma ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren bize Hz. İsmail’in teslimiyeti ve Hz. İbrahim’in sadakatinin nişanesi olan eşsiz bir ibadettir, kurbanla yakınlaşır kul rabbine ve paylaşmanın ve kardeşliğin tadını alır. Kardeşlik Vakti Derneği, kurban emanetlerinizi emanet bilinci ve ibadet şuuru ile ihtiyaç sahibi aile ve kimsesizlere ulaştırıyor.

3000
3500

Vacip Kurban Bağışı 2024

Kurban kardeşliktir, Kardeşlik Vakti Derneği yıllardır olduğu gibi sizlerin destek ve güvenleri ile vacip kurban bağışı 2024 organizasyonu ile Afrika’da açlık ve yoksulluğun yoğun olarak yaşandığı bölgelerde kurban emanetlerinizi keserek gerçek ihtiyaç sahiplerine ve medrese talebelerine ulaştırıyor. 2024 yılı vacip kurban bağışı hisse bedeli 3000 tl küçükbaş vaip kurban bedeli 3500 tl’dir. Kesilen kurbanların videoları ismize özel olarak whatsapp aracılığı le gönderilmektedir.

Afrika Kurban Bağışı

Kurbanlarınız Afrika’da açlık ve kuraklıkla hayatları zorlaşan kardeşlerimize umut oluyor. Kardeşlik Vakti Derneği, 2019 yılından bugüne kurban bağışı emanetlerinizi emanet şuuru ve ibadet bilinci ile Afrika’da açlık ve yoksulluk çeken ihtiyaç sahibi aile yoksul ve kimsesizler ile medreselerde İslami ilimler öğrenen talebelere bölgede bulunan personeli vasıtası ile bizzat aracısız olarak ulaştırıyor. 2024 yılı kurban bağışı organizasyonu ile yıl boyunca adak, akika, şükür ve nafile kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz Afrika kurban bağışı bedeli 2000 tl’dir. Kesilen kurbanlarınızın videoları isminize özel olarak tarafınıza iletilmektedir.

Kurban Bağışı 2024

Kurban belirli bir mala malik olan müslümanların vacip olarak bayram döneminde  yılda bir defa kesmesi gerektiği gibi yıl boyunca adak kurbanı, akika kurbanı, şükür kurbanı, şifa kurbanı ve ruhuna kurban olarak yıl boyunca devam eden bir organizasyondur. Kurbanla yakınlaşır kalpler ve ibadetin lezzetini bulur gönüller. Kardeşlik Vakti Derneği yıl boyunca devam eden kurban organizasyonu ile kesilen kurbanlarınızı Afrika’nın kuraklık ve açlık yaşanan bölgesindeki kardeşlerimize ulaştırıyor. Kurban bağışı 2024 fiyatı 2000 tl’dir. Kesilen kurbanlarınızı bölgede görevli personelimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken isminizin okunduğu kesim videosu tarafınıza gönderilmektedir. Siz de bir kurban bağışı yaparak sizlerden binlerce kilometre uzakta bulunan kardeşlerimizin yüzünün gülmesine ve sofrasında sıcak bir yemek olmasına vesile olabilirsiniz.

Adak kurbanı bağışı

Adak kurbanı, bir istek ve arzu edilen herhangi bir şeye nail olmak ama acile kurban keseceğine söz vermektir. Örneğin araba alırsam kurban keseceğim diyen bir kimse adak adamış olur ve araba alması ile birlikte kurban kesmesi vacip olur. Adak kurbanını adağın sahibi, ailesi ve çocukları ve anne babası yiyemez. Kişi adağını kendisi kesebileceği gibi vekaleten de başkasına kestirebilir. Kardeşlik Vakti Derneği olarak yıl boyunca adak kurbanlarınızı Afrika’nın açlık yoksulluk ve kuraklık çeken bölgelerinde keserek gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, medresede İslami ilimler öğrenen talebelere ulaştırıyoruz. Adak kurban bağışı bedeli 2.000 tl’dir. Kesilen kurbanların videoları tarafınıza whatsapp aracılığı ile gönderilmektedir.

Adak kurbanları nerede kesilip, kimlere dağıtılıyor?

Adak kurbanı, kesim yapılacak bölgeler önceden yapılan program dahilinde belirlenerek bölgede görevli ekibimiz aracılığı ile medrese ve yetimhaneler öncelikli olmak üzere bölgedeki ailelere ulaştırılmaktadır. Kesilen kurbanlarınız video ile kayıt altına alınmakta olup isminizin net şekilde okunduğu ve görüldüğü videolarınız tarafınıza whatsapp aracılığı ile iletilmektedir.

adak kurbani
SSS
VIDEO

Akika Kurbanı Bağışı

Akika kurbanı, yeni doğan evlada sevgili Peygamber efendimiz (s.av)’in sünnet olarak kestiği kurban türüdür. Akika kurbanı çocuk akıl baliğ olana kadar kesilebilir ancak en faziletli olanı yedinci günün kesilmesidir. Siz de Kardeşlik Vakti Derneği  aracılığı ile kurbanlarınızı kestirebilir gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.

Nitekim peygamber efendimiz (s.a.v) “Çocukla beraber akika vardır. Artık ondan yana, onun için akika kesiniz. Eza ve cefayı ondan kaldırınız” buyurduğu ve Yine Hz. Âişe validemizin rivâyetine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v.), torunları Hasan ile Hüseyin’in doğumlarının yedinci günü akika kurbanlarını kesmiş ve adlarını koymuştur. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI, 401) Erkek için iki koyun, kız çocuk için bir koyun kesilmesi sünnettir. Kardeşlik vakti derneği olarak akika kurbanlarınızı yılın her günü kesiyor Afrika’da hayatları açlık yoksulluk ve susuzlukla mücadelede geçen kardeşlerimize ulaştırıyoruz Akika kurban bağışı bedeli 2.000 tl’dir Kesilen kurbanlarınızın videoları tarafınıza whatsapp aracılığı ile yollanmaktadır.

akika kurbani

BAĞIŞÇILARIMIZA GÖNDERİLEN KESİM VİDEOSU

KURBAN HAKKINDA SIK SORULANLAR

İhtiyaç sahibi insanlar nasıl tespit ediliyor?

Kardeşlik Vakti Derneği’nin çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlardaki projeleri devam etmektedir. Çalışmalar sırasında partner kuruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır. Hayra Çağrı Derneği’nin dağıtım programında ilk sırada medreseler, mülteci kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetim yurtları, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar ve hastaneler gelmektedir. Kurban öncesinde her kurban kesim bölgesi için detaylı olarak raporlar hazırlanmaktadır.

Kesilen kurbanımın videosunu ulaştırıyor musunuz?

Evet kesilen kurbanların vekaletinin verilmesi, kesimi ve dağıtımı gerçekleştirilirken tüm zorlu coğrafi koşullara rağmen video kayıtları alınıp en kısa sürede bağışçılarımıza ulaştırılmaktadır.

Adak Akika Şükür Kurban bağış bedeli ne kadardır?

Kardeşlik Vakti Derneği yurtdışı kurban bağışı bedeli 2.000  TL’den başlamaktadır.

Kurbanlar nerelerde kesiliyor, kimlere dağıtılıyor?

Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre; savaş ve kriz bölgeleri, doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler, açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler, Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler, ayrıca eğitim çalışmalarının yürütüldüğü okul ve medreseler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.